Szkoła Podstawowa nr 2 w Czańcu


Idź do treści

Akcja "STOP DOPALACZOM"

Bezpieczeństwo, zdrowie, profilaktyka

Ogólnopolska akcja profilaktyczno-edukacyjna pod hasłem „Dopalacze mogą Cię wypalić – Poznaj fakty” rozpoczęła się 26 stycznia 2009 konferencją prasową zorganizowaną przy współudziale Polskiej Agencji Prasowej oraz Centrum Badań Opinii Społecznej.

Działania są prowadzone na dwóch poziomach:

* ogólnopolskim,
* lokalnym.

Na poziomie ogólnopolskim akcja prowadzona jest za pośrednictwem mediów dzięki użycia narzędzi Public Relation oraz w Internecie – poprzez promocję serwisu edukacyjnego akcji. Liczne artykuły na temat akcji promujące serwis internetowy www.dopalaczeinfo.pl ukazały się w prasie ogólnopolskiej, w radio oraz telewizji.
Poniżej znajdą Państwo wybór artykułów prasowych zrealizowanych w ramach współpracy z Firmą PR Partner of Promotion oraz Press Serwis Monitoring Mediów Sp. Z o.o.

* Wybór wycinków prasowych nr 1 kliknij - wersja zip

* Wybór wycinków prasowych nr 2 kliknij - wersja zip

Na poziomie lokalnym kampania prowadzona jest za pośrednictwem Urzędów Marszałkowskich, Urzędów Miast i działających przy nich Pełnomocników ds. Uzależnień a także innych osób koordynujących działania lokalne z zakresu profilaktyki uzależnień. Krajowe Biuro udostępniło wszystkie przygotowane w ramach kampanii materiały. Są one rozpowszechniane podczas lokalnie prowadzonych działań ze szczególnym uwzględnieniem miejsc sprzędzenia czasu młodzieży, do której przesłanie edukacyjne akcji jest skierowane.

Na potrzeby kampanii do chwili obecnej zostało wyprodukowanych ponad 50 000 egz. plakatu profilaktycznego promującego adres www nt. dopalaczy . Plakaty są dystrybuowane w klubach, pubach, dyskotekach, akademikach, szkołach, uniwersytetach, środkach masowego transportu. Dodatkowo regionalni i lokalni koordynatorzy prowadzą promocję akcji w mediach loklanych i regionalnych.

Informacja na temat kontaktów z lokalnymi koordynatorami akcji na poziomie województw jest dostępna pod adresem kbpn@kbpn.gov.pl i sidzibie Biura.


Materiały na temat dopalaczy przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - wersja pdf


CO TO SĄ DOPLACZE?

W ciągu ostatniego roku w prasie i TV pojawiało się wiele doniesień na temat tzw. „dopalaczy”. Czy jednak naprawdę wiadomo, co to są dopalacze (ang. smarts, legal highs, herbal highs, boosters)?

„Dopalacz”, czy „dopalacze” to termin nieposiadający charakteru naukowego. Używa się go potocznie, dla nazwania grupy różnych substancji lub ich mieszanek o rzekomym bądź faktycznym działaniu psychoaktywnym, nieznajdujących się na liście substancji kontrolowanych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Sprzedaż ww. substancji i ich mieszanek odbywa się za pośrednictwem wyspecjalizowanych sklepów (tzw. „smart shops”). Nazwa „smart shop” pochodzi od rzekomych własności sprzedawanych substancji, reklamowanych jako usprawniające funkcje poznawcze (tzw. „smart drugs”). Sklepy tego typu powstały jako rozwinięcie działalności tzw. „head shop” czyli sklepów oferujących produkty i literaturę związaną z używaniem „cannabis” (nie mylić z holenderskimi „coffee shopami”). W praktyce „smart shopy” oferują całą gamę produktów - od literatury związanej z narkotykami, poprzez różne akcesoria (fajki wodne, fajki, fifki), po rozmaite substancje pochodzenia naturalnego (zioła i ich mieszanki) i syntetycznego (tzw. „party pills”). W asortymencie sklepów pojawiają się zarówno specyfiki o działaniu stymulującym, relaksującym, jak i psychodelicznym czy halucynogennym.
Sklepy tego typu działają od kilku lat w większości krajów Europy, głównie w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Holandii. W Polsce pierwszy sklep uruchomiono w 2008 r. Jak dotąd placówki te nie są zdelegalizowane w żadnym z krajów UE. Różnice pomiędzy krajami w dopuszczalności do sprzedaży poszczególnych substancji związane są z zakresem kontroli w ramach realizacji prawa krajowego dotyczącego narkotyków

(Źródło: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii)Zagrożenia:

"dopalacze są bezpieczną alternatywą dla substancji nielegalnych"

Zamieszczane na stronach internetowych informacje na temat badań rzekomo potwierdzających brak szkodliwości określonej substancji stwierdzają, że przynajmniej niektóre dopalacze są ,,bezpieczną alternatywą dla szkodliwych efektów nielegalnych i uzależniających narkotyków”. Podczas gdy informacje z badań dotyczą jedynie faktu, że nie zawierają one substancji objętych kontrolą prawną, co nie jest równoznaczne z tym, że oferowane produkty są bezpieczne dla użytkowników. Nie ma zatem mowy o żadnym certyfikacie bezpieczeństwa używania.
Prawdą jest, że liczba wiarygodnych badań i analiz na temat tzw. dopalaczy, w większości będących nowo zsyntetyzowanymi substancjami, jest bardzo ograniczona.
Zapewne wiesz, że zanim nowa substancja trafi do rąk lekarzy i wejdzie do powszechnego użytku jako lek, musi przejść wszechstronne testy laboratoryjne, próby na zwierzętach doświadczalnych i trzy fazy badań z udziałem ludzi, czyli badań klinicznych. Od zsyntetyzowania biologicznie aktywnego związku do pojawienia się leku na rynku upływa z reguły kilkanaście lat, a koszty badań przedklinicznych i trzech faz klinicznych szacuje się obecnie na kilkaset milionów dolarów. Czy przypuszczasz, że producenci dopalaczy zadają sobie tyle trudu by stosować tę procedurę?
W ostatnim czasie było przynajmniej kilka zgłoszeń do szpitali (głównie psychiatrycznych) spowodowanych używaniem dopalaczy. Istnieją także przesłanki do tego, by przypuszczać, że niektóre z nich mogą uzależniać. Czy nie jest tak, że swoje „wynalazki” producenci dopalaczy testują na Tobie?


"dopalacze są wyrobami kolekcjonerskimi"

Producenci podają opis produktu, jego skład, wskazują dawkowanie, informują o przeciwwskazaniach, a także przytaczają recenzje użytkowników. Na opakowaniach dopalaczy widnieją jednak wyraźne ostrzeżenia: „Nie do spożycia przez ludzi”. W sklepach sprzedawane są jako „produkty kolekcjonerskie”, co znaczy, że oferta adresowana jest do kolekcjonerów tabletek, którzy umieszczają je w klaserach i trzymają na półkach, obok kolekcji znaczków czy monet. Skoro produkty są bezpieczne, przebadane i legalne, dlaczego nie są zarejestrowane do użytku przez ludzi?


"dopalacze są legalne w całej Europie"

Często można usłyszeć opinię, że dopalacze są legalne w całej Europie, podczas gdy poziom kontroli nad substancjami zawartymi w dopalaczach w poszczególnych krajach jest różny. Istnieją w Europie takie kraje, jak Wielka Brytania czy Holandia, które prowadzą politykę bardziej liberalną względem ww. substancji. Są także kraje, które prowadzą politykę bardziej restrykcyjną, a lista substancji zakazanych obejmuje bardzo szerokie spektrum substancji, w tym także większość składników dopalaczy (np. Szwecja, Belgia czy Francja). Czy stwierdzenie, że dopalacze są legalne w Europie nie jest zatem trochę na wyrost?

„poza tabletkami imprezowymi, dopalacze to w większości zioła lub ich mieszanki od setek lat wykorzystywane w obrzędach religijnych. Wszystkie są pochodzenia naturalnego. Żadnej chemii”

Ostatnie badania przeprowadzone przez ekspertów chemii, między innymi w Austrii, Niemczech, a także w Polsce wykazały, że w składzie niektórych dostępnych na rynku mieszanek ziołowych znajduje się przynajmniej kilka syntetycznych agonistów receptorów kanabinoidowych takich jak JWH-018 czy CP-47,487. Wedle posiadanej obecnie wiedzy żadna z tych syntetycznych substancji nie występuje w naturze. Czy rzeczywiście wszystkie mieszanki ziołowe i zioła nie zawierają „żadnej chemii”?

(Źródło: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii)

Strona główna | Rok szkolny 2017/2018 | Mobidziennik | Nabór i rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 | Dokumenty Szkoły | Wymagania edukacyjne z przedmiotów | Polityka prywatności | O szkole | Ogólnoszkolne konkursy | 50-cio lecie naszej szkoły | Bezpieczeństwo, zdrowie, profilaktyka | Sukcesy naszych uczniów | Kontakt | Nasza twórczość | Galeria | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego