Szkoła Podstawowa nr 2 w Czańcu


Idź do treści

"Bezpieczna i przyjazna szkoła"

Bezpieczeństwo, zdrowie, profilaktyka


Rządowy program na lata 2014 - 2016 "Bezpieczna i Przyjazna Szkoła"Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży oraz ich rozwój w znacznej mierze zależą od wpływu bliskiego otoczenia społecznego. Dobre zdrowie kształtuje się u dziecka od najwczesniejszego okresu jego życia dzięki pozytywnym doświadczeniom w kontaktach z opiekunami, kompetentnymi rodzicami, nauczycielami, a także pod wpływem odpowiednio dobranych i efektywnych programów przedszkolnych i szkolnych. Jakość środowiska szkolnego odgrywa więc szczególną rolę.

Celem głównym programu
jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenie przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Charakterystyka zdrowej, bezpiecznej szkoły:


1. Wysokie oczekiwania, standardy, przy równoczesnym udzielaniu wsparcia uczniom i ich rodzicom przez nauczycieli i pozostały personel szkoły.
2. Wsparcie i przyjazne relacje z kolegami.
3. Ogólny etos, eksponowane wartości i dobra atmosfera szkoły.
4. Zdecydowana niezgoda na jakiekolwiek formy przemocy.
5. Dostarczenie uczniom okazji do zdobywania pozytywnych doświadczeń, osiągnięcia sukcesu w znaczących zadaniach, ponoszenia odpowiedzialności.
6. Stwarzanie poczucia ładu i porządku w otoczeniu.
7. Możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych.


W ramach Rządowego Programu "Bezpieczna i Przyjazna Szkoła", na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej, Fundacja Dzieci Niczyje rozpoczęła realizację zadania publicznegopt. " Prowadzenie przez specjalistów ogólnopolskiej infolinii interwencyjno – informacyjnej dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców, nauczycieli oraz ich podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży".W ramach programu infolinii interwencyjno – informacyjnej Fundacja Dzieci Niczyje zapewnia:

UCZNIOM, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, bezpłatną i anonimowa pomoc i wsparcie konsultantów.

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111
(linia dostępna codziennie w godzinach 12.00 – 20.00, pomoc online dostępna na www116111.pl/napisz).

RODZICOM, NAUCZYCIELOM oraz przedstawicielom podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, bezpłatną pomoc konsultantów. Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800 100 100 ( linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 18.00 pomoconline pod adresem pomoc@800100100.pl">pomoc@800100100.pl).

Strona główna | Rok szkolny 2017/2018 | Mobidziennik | Nabór i rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 | Dokumenty Szkoły | Wymagania edukacyjne z przedmiotów | Polityka prywatności | O szkole | Ogólnoszkolne konkursy | 50-cio lecie naszej szkoły | Bezpieczeństwo, zdrowie, profilaktyka | Sukcesy naszych uczniów | Kontakt | Nasza twórczość | Galeria | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego