Szkoła Podstawowa nr 2 w Czańcu


Idź do treści

Dokumenty Szkoły


Akty prawne obowiązujące w naszej szkole:

(poniższe dokumenty zapisane są w formacie pdf, aby je otworzyć należy posłużyć się programem Adobe Reader)

* Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kard. Karola Wojtyły w Czańcu,

* Uchwała nr 9/2019/2020 do Statutu Szkoły,

* Uchwała nr 14/2019/2020 w sprawie zmian w statucie,

* Uchwała nr 8/2020/2021 w sprawie zmian w statucie,

*
Informacja dla rodziców uczniów o prowadzeniu nauki zdalnej,

*
ZARZĄDZENIE NR 1/2021 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KARD. K. WOJTYŁY W CZAŃCU z dnia 18.01.2021 r. w sprawie przedłużenia nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kard. K. Wojtyły w Czańcu,

*
ZARZĄDZENIE NR 2/2021 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KARD. K. WOJTYŁY W CZAŃCU z dnia 18.01.2021 r. w sprawie przedłużenia nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kard. K. Wojtyły w Czańcu


*
ZARZĄDZENIE NR 8/2021 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KARD. K. WOJTYŁY W CZAŃCU z dnia 18.01.2021 r. w sprawie przedłużenia nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kard. K. Wojtyły w Czańcu


*
Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kard. K. Wojtyły w Czańcu obowiązują od 1 września 2020 r.

* ANEKS NR 3 Uaktualnia się procedury bezpieczeństwa w związku z nowymi wytycznymi MEN, MZ I GIS. od 18 stycznia 2021 r.

* Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kard. K. Wojtyły w Czańcu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

* Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych,

* Program Profilaktyczno - Wychowawczy,

* Plan Pracy Szkoły na rok szkolny 2018/2019,

* Regulamin Świetlicy Szkolnej,

* Regulamin Biblioteki Szkolnej,

* Plan pracy biblioteki szkolnej na rok szkolny 2019/2020,

* Punktowy system ocenia zachowania uczniów,

* Program Doradztwa Zawodowego klas klas VII i VIII szkoły podstawowej,

* Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego,

* Regulamin Rady Rodziców,

* Regulamin Rady Pedagogicznej,

* Ceremioniał Szkoły,

* Regulamin Samorządu Uczniowskiego,

* Regulamin Pracy Pracowników Samorządowych W Szkole Podstawowej nr 2 w Czańcu,

* Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Czańcu,

* Załącznik nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.


Strona główna | Rok szkolny 2017/2018 | Mobidziennik | Nabór i rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 | Dokumenty Szkoły | Wymagania edukacyjne z przedmiotów | Polityka prywatności | O szkole | Ogólnoszkolne konkursy | 50-cio lecie naszej szkoły | Bezpieczeństwo, zdrowie, profilaktyka | Sukcesy naszych uczniów | Kontakt | Nasza twórczość | Galeria | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego