Szkoła Podstawowa nr 2 w Czańcu


Idź do treści

Polityka prywatności


Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kardynała K. Wojtyły z siedzibą w Czańcu przy ul. Kardynała K. Wojtyły 119, informuje, iż jest Administratorem danych dzieci, rodziców, nauczycieli oraz innych pracowników placówki.

Dane są przetwarzane w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej; zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy placówki i jej rozwoju organizacyjnego.

Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

  • Ustawy prawo oświatowe;
  • Ustawy o systemie oświaty;
  • Ustawy o systemie informacji oświatowej;
  • Ustawy o samorządzie gminnym oraz aktów wykonawczych.Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
  • uzyskania wyczerpującej informacji dot.:

- występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,  celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
- stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
- ewentualnym źródle pozyskania danych;
- udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.


Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora Danych Osobowych

Strona główna | Rok szkolny 2017/2018 | Mobidziennik | Nabór i rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 | Dokumenty Szkoły | Wymagania edukacyjne z przedmiotów | Polityka prywatności | O szkole | Ogólnoszkolne konkursy | 50-cio lecie naszej szkoły | Bezpieczeństwo, zdrowie, profilaktyka | Sukcesy naszych uczniów | Kontakt | Nasza twórczość | Galeria | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego