Szkoła Podstawowa nr 2 w Czańcu


Idź do treści

Świetlica szkolna

O szkole
Informacja dla rodziców uczniów korzystających ze stołówki szkolnej.


Zasady korzystania z usług stołówki.

1) Opłata ucznia za obiad wynosi
3,00 zł.

2) Wpłaty za obiady należy uiszczać do 10 dnia bieżącego miesiąca (np. do 10 września za wrzesień, do 10 października za październik itd.) na numer konta bankowego Szkoły Podstawowej nr 2 w Czańcu: 28 8124 0009 2001 0026 9524 0003
tytułem: imię i nazwisko ucznia; opłata za obiady - miesiąc.
Wpłaty nalezy dokonywać po otrzymaniu inforamcji od wychowawcy świetlicy dotyczącej wysokości opłaty za dany miesiąc.

3) W dni wolne od zajęć lekcyjnych stołówka jest nieczynna.

4) Nieobecności dzieci na obiadach należy zgłaszać najpóźniej w dniu nieobecności pod szkolnym numerem telefonu 33 810 91 11 w godzinach od 7.30 do 8.30 lub osobiście w sekretariacie szkoły w powyższych godzinach.

5) Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą odliczane od wpłaty za kolejny miesiąc.
Nie będą odliczane nieobecności nie zgłoszone lub zgłoszone po terminie.

6) Jeżeli dzieci uczestniczą w
wycieczce (wyjściu), to odliczenie odbywa się automatycznie na podstawie listy sporządzonej przez nauczyciela – organizatora wycieczki (wyjścia).

7) W miesiącu czerwcu będą odliczane tylko te nieobecności, które zgłoszone będą przed terminem dokonania wpłaty.

8) W przypadku rezygnacji z obiadów lub zmiany terminów korzystania z obiadów, fakt ten należy zgłosić w sekretariacie szkoły do
25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym uczeń zamierza zrezygnować.
Godziny pracy świetlicy:

PONIEDZIAŁEK 8.00 – 10.00, 11.00 – 16.00
WTOREK 8.00 – 10.00, 11.00 – 16.00
ŚRODA 8.00 – 10.00, 11.00 – 16.00
CZWARTEK 8.00 – 10.00, 11.00 – 16.00
PIĄTEK 8.00 – 10.00, 11.00 – 16.00

dodatkowo od godziny 7.10 na dolnym korytarzu i na świetlicy pełni dyżur jeden nauczyciel a od 7.25 dwóch nauczycieli (dyżury według ustalonego i zatwierdzonego harmonogramu)
Strona główna | Rok szkolny 2017/2018 | Mobidziennik | Dokumenty Szkoły | Wymagania edukacyjne z przedmiotów | Polityka prywatności | O szkole | Plan lekcji | Ogólnoszkolne konkursy | 50-cio lecie naszej szkoły | Bezpieczeństwo, zdrowie, profilaktyka | Sukcesy naszych uczniów | Nasza twórczość | Kontakt | Galeria | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego