Szkoła Podstawowa nr 2 w Czańcu


Idź do treści

Świetlica szkolna

O szkoleInformacja dla rodziców uczniów korzystających ze stołówki szkolnej.


Zasady korzystania z usług stołówki

1) opłata ucznia za obiad:
3,50 zł
2) Wpłaty za obiady należy uiszczać
do 10 dnia bieżącego miesiąca na nr konta bankowego Szkoły Podstawowej nr 2 w Czańcu: 28 8124 0009 2001 0026 9524 0003
tytułem: imię i nazwisko ucznia opłata za obiady – miesiąc
Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu informacji od wychowawcy świetlicy dotyczącej wysokości opłat na dany miesiąc.
3) W dni wolne od zajęć lekcyjnych stołówka jest nieczynna.
4)
Nieobecności dzieci na obiadach należy zgłaszać najpóźniej w dniu nieobecności pod szkolnym numerem telefonu 33 810 91 11 w godzinach od 7.30 do 8.30 lub osobiście w sekretariacie szkoły w tych samych godzinach.
5) Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą odliczane od wpłaty za kolejny miesiąc. Nie będą odliczane nieobecności nie zgłoszone lub zgłoszone po terminie.
6) Jeżeli dzieci uczestniczą w wycieczce (wyjściu), to odliczenie odbywa się automatycznie na podstawie listy sporządzonej przez nauczyciela – organizatora wycieczki (wyjścia).
7) W miesiącu czerwcu będą odliczane tylko te nieobecności, które zgłoszone będą przed terminem dokonania wpłaty.
8)
W przypadku rezygnacji z obiadów lub zmiany terminów korzystania z obiadów, fakt ten należy zgłosić w sekretariacie szkoły do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym uczeń zamierza zrezygnować.

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.


Godziny pracy świetlicy:

PONIEDZIAŁEK 7.00 – 16.00
WTOREK 7.00 – 16.00
ŚRODA 7.00 – 16.00
CZWARTEK 7.00 – 16.00
PIĄTEK 7.00 – 16.00

Strona główna | Rok szkolny 2017/2018 | Mobidziennik | Nabór i rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 | Dokumenty Szkoły | Wymagania edukacyjne z przedmiotów | Polityka prywatności | O szkole | Ogólnoszkolne konkursy | 50-cio lecie naszej szkoły | Bezpieczeństwo, zdrowie, profilaktyka | Sukcesy naszych uczniów | Kontakt | Nasza twórczość | Galeria | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego